Background
Model 1834

Zapremina rezervoara 120 litara;
zapremina levka 60 litara

Proizvodi