Background
K24 TURBINOX je protokomer od nerđajućg čelika, sa beskontaktnim mernim mehanizmom, sa mogućnošću povezivanja integrisanog senzora na mernu opremu.
Tip senzora: reed jednokanalni sa ulazom do 28V DC / AC 100mA
Prikaz: LCD displej sa prikazom zapremine točenja, totala i ukupnog totala koji se ne briše, merenje protoka.
Displej: rotirajući po potrebi.
Baterije lako zamenljive.

Sajt proizvođača

Proizvodi