Background
Model 1773.MP12

Tehničke karakteristike:
• Radni pritisak max. 8 bar
• Protok 45 l/min
• Priključak na izlazu 1/2“
• Težina 6,8 kg.
• Dimenzije 280*210*370 mm
• Koristi se za kerozin,dizel,ulje,kiseline i alkale
• Materijal pumpe (kućište) - pvc
• Materijal pumpe (zaptivke) - viton

Proizvodi