Background
Raspoloživ uvarijanti sa i bez haube u zavisnosti od toga da li se koristi za postavljanje napolju ili u servisu.
Zapemine 1000, 1500 i 2500 litara.
Vizuelno praćenje nivoa ulja.
Mogućnost montaže pumpe za istakanje sa pratećom opremom.
Radna površina sa drenažom omogućava odlaganje filtera za ulje radi ceđenja.
Proizveden u skladu sa nemačkim standardom po tehničkom odobrenju Z-40.21-510.

Proizvodi