Background
PIUSI ST je uređaj za točenje dizel goriva sa mehaničkim protokomerom za nekomercijalne potrebe.Jednostavan za montažu čak i kao oprema za terenski rad. U tom slučaju se poručuje kao verzija sa DC motorom.
Isporučuje se sa crevom od 4 metra, a na zahtev i sa 6 metara. Po potrebi može da ima i filter sa separatorom za vodu i zaštitni ormar.

Protok do 90 L/min
Tačnost merenja: +/- 1%

Sajt proizvođača

Proizvodi