Background
Model 1770.05

Tehničke karakteristike:
• Kantica – menzura sa kosom cevi za istakanje
• Zapremina 5 litara

Sajt proizvođača

Proizvodi