Background
Model 1881

Tehničke karakteristike:
• Pneumatski uređaj
• Dužina: 340 mm
• Širina: 280 mm.
• Visina: 775 mm.
• Masa: 13,5 kg.
• Zapremina boce: 5,5 litara

Sajt proizvođača

Proizvodi