Background
Model Piusi Box

Piusi Box je komplet za pretakanje goriva koji se koristi za terenski
rad
Omogućava brz i bezbedan rad
Izvor napajanja je akumulator vozila sa 12 ili 24V
Vreme neprestanog rada je 30 minuta
Protok 45 l/min

Proizvodi