Background
CUBE 70 MC 2.0 je uređaj za točenje dizel goriva. Može imati elektronski nadzor sa kompletnom statistikom točenja goriva. Elektronski je povezan LAN komunikacijom sa centralnim računarom, koji u realnom vremenu preko posebnog softvera prati i beleži svako istakanje goriva i omogućava izrade periodičnih izveštaja. Sa centralnog računara se vrši i programiranje modova pod kojima će CUBE 70 MC 2.0 da radi.
Fizički može da se montira direktno na rezervoaru goriva, zidu prostorije ili na tipskom stalku na mestu za istakanje. Sve ovo omogućava veoma bezbedan, praktičan i ekonomičan rad sa ovim uređajem.
Karakteristike:
Protok: do 70 L/min;
Tip pumpe: krilna samonapajajuća;
Pištolj: automatski sa obrtnom spojnicom;
Nosač pištolja sa start/stop polugom;
Primarni filter: Mrežasto sito na cevi u tanku;
Protokomer sa ovalnim zupčanicima.
Stepen tačnosti: +/- 0,5%

Opcioni dodaci:
WI-FI bežična komunikacija;
Kodirani ključevi za radnike;
Kodirani ključevi za vozila;
OCIO 2.0 indikator za stalni nadzor nivoa u tanku.
Stalak za uređaj.

Sajt proizvođača

Proizvodi