Background
Model NC-200

Nimatic čistač NC-200 kao pogon koristi komprimovan vazduh.
Sigurnosni pritisak 0,25 bara sa radnim pritiskom od 2 bara.
Isporučuje se u kompletu sa vazdušnim regulatorom

sajt proizvodjača

Proizvodi