Background
Model 1767.O / 1767.OH

1767.O / 1767.OH
Tehničke karakteristike:
• Protok 35 l/min / 60 l/min
• Priključak na ulazu 1/2“ / 3/4“
• Priključak na izlaz 1/2“ / 3/4“

sajt proizvodjača

Proizvodi