Background
DELPHIN PRO je prvi profesionalni sistem dizajniran za garaže i servisne stanice i dizajniran je tako da prenese AdBlue na nove putničke automobile Euro VI opremljene SCR izduvnim sistemom. Piusi Delphin Pro postavlja novi standard koji predstavlja vrhunsko rešenje za prenos AdBlue na putnička vozila na najsigurniji, čist i efikasniji način.

Karakteristike:

Opremljen je sistemom za sakupljanje pare koji sprečava izduvni gas u radionici ili u automobilu
Delphin Pro kolica mogu se jednostavno modificirati pomeranjem točkova kako bi držala 60 ili 200-to litarski bubanj
Nema rizika od preopterećenja zbog senzora za punjenje koji automatski zaustavlja protok
Univerzalni ISO konektor koji je kompatibilan sa svim poklopcima za punjenje automobila
Specijalno razvijen samočišćivač za izbegavanje kristalizacije
Digitalni merač protoka za proveru količine
Crevo: 2m, 3/4 col.
Podesiva brzina protoka 3-11 l / min
Gpm: 0,8-3,0
Snaga: 230V
Težina: 37 kg.

Naročito je pogodan za garažne uslove rada, jer poseduje sistem za odvođenje isparenja iz rezervoara koji se puni u rezervoar uređaja.
Uređaj radi na sledećem principu:
Urea se u vozilo toči slobodnim padom iz gornjeg rezervoara uređaja, a nakon toga se gornji rezervoar dopunjava iz donjeg bureta pomoću električne membranske pumpe.
Ovakvim načinom rada se izbegava curenje i kapljanje prilikom sipanja uree.
Uređaj je na kolicima i veoma je pogoran za vozne parkove sa svojim servisom.sajt proizvodjača

Proizvodi