Background
Model 1767.D

Tehničke karekteristike:
• Digitalni protokomer
• Protok 35 l/min
• Priključak na ulazu ½“
• Priključak na izlazu ½“
• Savitljivo crevo na izlazu

Sajt proizvođača

Proizvodi