Background
Model F00332500

Koristi se za ulje i dizel gorivo.
Kapacitet od 38 L na 100 obrtaja
Konekcija 2 coll.
Težina pumpe 2,1 kg

Proizvodi