Background
BATTERY KIT OIL je komplet za točenje ulja u sisteme na vozilima. Uređaj je izuzetno pogodan za rad na terenu. Opremljen električnom pumpom od 12V ili 24V zupčastog tipa sa osiguračem protiv preopterećenja.

Tehničke karakteristike:
Pumpa: 12V ili 24V zupčasta samonapajajuća.
Kabal: 2m.
Crevo: 4m / 3/4" antistatičko
Pištolj: manuelni
Filter na ulazu u crevo bureta.

Sajt proizvođača

Proizvodi