Background
Model 1771 EKS

Mehanički uređaj za merenje nivoa ulja u bačvama od 200 - 1000 litara zapremine.
Ima integrisan alarm za isključenje pumpe pri niskom nivou ulja.

Proizvodi