Background
Model 1797.A

Tehničke karakteristike:
• Kapacitet 12 kg
• Dužina creva 1,5 m
• Težina 6,5 kg

Sajt proizvođača

Proizvodi