Background
Model 1792.PR

Tehničke karakteristike:
• Protok 30 l/min
• Za burad 180-220 litara

Sajt proizvođača

Proizvodi