Background
PIUSI K33 - ATEX je nekomercijalni mehanički merač protoka. Zadovoljava ATEX zahteve za precizno merenje pretočene količine tečnosti. Koristi se za merenje protoka benzina, dizela i kerozina u sredinama sa visokim rizikom od eksplozije.Pouzdan je i jednostavan za instalaciju i kalibraciju na mestu instalacije. Zahvaljujući niskom otpornom protoku, on može raditi nezavisno od položaja i pozicije u kojoj se nađe.Može se instalirati na tvrdim i na fleksibilnim cevima, kao i direktno na pumpama ili rezervoarima.
Opis:
-Pogodan za rad u oblastima klasifikovanim kao 1 i 2 u skladu sa direktivom 99/92/CE
-Poseduje 3-cifreni parcijalni indikator (maksimalno 999 litara),
ukupno 6 cifara
-Protok 20-120 l / min
-Tačnost + / - 1%
- Radni pritisak 3,5 bar
- Pritisak raspršivanja 28 bara

sajt proizvodjača

Proizvodi