Background
CUBE 70 MC je uređaj za točenje dizel goriva za nekomercijalnu upotrebu. Ima vrlo robusnu konstrukciju.
Poseduje memoriju od 255 poslednjih točenja, za potrebe arhiviranja. Komunicira sa PC računarom i moguće je evidentirati vreme i zapremine točenja goriva u određeno vozilo i njegovu kilometražu. Sistem koristi i kodirane ključeve za raspoznavanje korisnika.
Tehničke karakteristike:
Protok: do 70 L/min;
Tip pumpe: krilna samonapajajuća;
Pištolj: automatski sa obrtnom spojnicom;
Nosač pištolja sa start/stop polugom;
Primarni filter: Mrežasto sito na cevi u tanku;
Protokomer sa ovalnim zupčanicima.
Stepen tačnosti: +/- 0,5%

Sajt proizvođača

Proizvodi