Background
Model 1796

Tehničke karakteristike:
• Ručna pumpa za ulje
• Zapremina 16 litara
• Dužina creva 1,5m
• Težina 8,7 kg

Sajt proizvođača

Proizvodi