Background
Model Viscontrol

Viscontrol je komplet za točenje ulja sa kolicima
za bure od 220 litara. U osnovnoj verziji se
sastoji od električne pumpe sa usisnim crevom sa
fi lterom i nepovratnim ventilom. Izlazno crevo je
dužine 4 m i 3⁄4 cola.

sajt proizvodjača

Proizvodi