Background
Model F0030403D

Koristi se za pumpanje ulja za podmazivanje viskozitetom do 2000 cst. Sa instaliranim filter sistemom može se koristiti za pumpanje optadnog ulja. U toku rada mora biti u horizontalnom položaju
Tehničke karakteristike:
-Snaga 800 W
-Protok 9 l/min
-Napon 220V
-Ulazni navoj 1 coll.
-Izlazni navoj 1 coll.
-Težina 9 kg.

Proizvodi