Background
Model 1835

Istakalica gravitaciono - vakumska.
Zapremina rezervoara je 80 litara.
Zapremina levka je 22 litara.

Proizvodi