Background
Model Piusi Pico

Piusi Pico je komplet za pretakanje dizel goriva
u vertikalnoj izvedbi i pripremom za kačenje
na bure za gorivo sa navojem M64. Pumpa
je centrifugalna sa AC ili DC verzijom motora.
Protok je 35 l/min. Osnovna oprema uljučuje:
usisno i izlazno crevo, pištolj za mehaničkim
ventilom, filter na usisnom crevu, integrisani
prekidač, crevo 4 metra. Opciono se isporučuje
elektronski protokomer i automatski ventil na
pištolju. Kablovi za napajanje zavise od tipa
motora.

Proizvodi