Background
Model F0043100A

Protok zavisi od specifičnih radnih uslova:
-Otpornost na ulazak nove masti, koja zavisi od mnogih faktora (prečnik cevi, radna temperatura, moguće zapušavanje itd...)
-Efikasnost pumpe

Merenje stvarne količine masti u zavisnosti od vremena potrebnog za izdavanje, može rezultirati greškama aproksimacije i po defektu ili viškom. Zahvaljujući GREASTER-u tačna količina masti koja se isprazni mlaznicom više se ne meri prema empirijskom metodu, ali se može precizno odrediti i prikazati na LCD ekranu. Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini, GREASTER može zameniti normalne dozore za mast i pri tom nudi sledeće prednosti:
- garantuje tačan i precizan prikaz ukupne količine masti u jednioj seriji mazivosti
-skladišti potrošnju masti tako što računa i prikazuje ukupnu količinu masti koja se izdaje

Karakteristike:

-Radni pritisak max. 550 bar.
-Tačnost merenja: +-3%

Proizvodi